SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 14 111 pro služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační, asistenční a bezpečnostní služby žadateli: Rexala a.s., se sídlem Smilova 391, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 241 60 695.

čj. ČTÚ-36 919/2018-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top