SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 900 AB0 800 k poskytování služeb s přidanou hodnotou se zvláštním tarifem typu „obchodní a odborné“ žadateli Czech On Line, a.s. , se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 8, č.p. 3153, PSČ 130 00, identifikační číslo 630 80 150.

ČTÚ čj. 40 894/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top