SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 303 333 k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného žadateli Unient Communications, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 714/113, PSČ 158 00, identifikační číslo 630 78 171.

ČTÚ čj. 40 945/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top