SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání identifikačního čísla provozovatele (operátora) 219 žadateli NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 28, identifikační číslo 266 90 471.

ČTÚ čj. 40 332/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top