SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 906 AB8 800 pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou — hlasové služby — zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby žadateli: Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 276 35 007.

čj. ČTÚ-25 242/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top