SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 906 AB8 888 k poskytování služby s přidanou hodnotou se zvláštním tarifem typu soutěže a hry po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné služby žadateli Czech On Line, a. s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 3153/8, PSČ 130 00, identifikační číslo 630 80 150.

ČTÚ čj. 32 259/2005-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top