SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 13 100 pro přístup ke službě „Ohlašovna poruch telefonního provozu“ žadateli GTS NOVERA a.s. , se sídlem Praha 8, Sokolovská 131/86, PSČ 186 00, identifikační číslo 610 58 904.ČTÚ čj. 40742/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top