SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 210 013 000 až 210 013 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: VM Telecom CZ, s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 247 64 990.

čj. ČTÚ-17967/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top