SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 310 310 000 až 310 310 999, 320 320 000 až 320 320 999, 512 512 000 až 512 512 999, 574 574 000 až 574 574 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, Staré Brno, 60200 Brno, IČO 277 18 808.

čj. ČTÚ-6756/2023-610/IV. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top