SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <480 000 000 až 480 009 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli ADV Computers s.r.o., se sídlem Liberec IV, Moskevská 14/27, PSČ 460 01, identifikační číslo 252 76 018.

ČTÚ čj. 50 004/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top