SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 792 900 000 až 792 999 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: Tesco Mobile ČR s.r.o., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000 Praha 10, IČO 291 47 506.

čj. ČTÚ-34232/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top