SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 799 560 000 až 799 569 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: GoMobil s.r.o., se sídlem č. p. 67, 37001 Planá, IČO 082 20 956.

čj. ČTÚ-28090/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top