SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických čísel v uzavřeném intervalu <910 550 000 až 910 559 999> a <910 770 000 až 910 779 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací založených na přenosu hlasu s IP protokolem (VoIP) prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli ASTELNET s.r.o. se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ 108 28, identifikační číslo 274 29 954.

ČTÚ čj. 45 709/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top