SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 770 800 000 až 770 999 999, 771 800 000 až 771 899 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 15500 Praha 5, IČO 257 88 001.

čj. ČTÚ-14 559/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top