SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 210 440 000 až 210 440 999, 492 200 000 až 492 200 999, 512 200 000 až 512 200 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: TelcoWise s.r.o., se sídlem Lubina 1952, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 093 30 755.

čj. ČTÚ-11 576/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top