SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 840 239 239, 840 800 800, 840 840 840, 840 850 860, 840 860 880, 840 888 888, 841 842 843, 841 851 861 pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla žadateli: Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČO 291 48 278.

čj. ČTÚ-2 122/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top