SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 792 850 000 až 792 899 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Tesco Mobile ČR s.r.o., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000 Praha 10, IČO 291 47 506.

čj. ČTÚ-53 884/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top