SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

800 100 935

800 101 038

800 101 073

800 105 103

800 100 943

800 101 051

800 101 140

800 133 333

800 100 969

800 101 052

800 101 141

800 202 303

800 100 978

800 101 053

800 101 160

800 202 404

800 101 003

800 101 058

800 101 180

800 212 120

800 101 025

800 101 060

800 101 189

800 222 746

800 101 029

800 101 063

800 101 192

800 258 568

800 101 036

800 101 067

800 101 217

 

pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-53 504/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top