SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 010 008, 800 010 800, 800 100 800, 800 111 321, 800 300 321, 800 321 123 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, Staré Brno, 60200 Brno, IČO 277 18 808.

čj. ČTÚ-53 940/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top