SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 111 400, 800 111 600, 800 810 811, 800 820 830, 800 830 840, 800 840 850, 800 900 250, 800 900 550 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČO 291 48 278.

čj. ČTÚ-51 410/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top