SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 021 100 až 800 021 299 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Voxbone SA, se sídlem 489 Avenue Louise, 1050 Ixelles, Belgium.

čj. ČTÚ-29 479/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top