SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 230 221 000 až 230 221 999, 230 228 000 až 230 228 999, 234 080 000 až 234 089 999, 321 205 000 až 321 209 999, 352 442 000 až 352 444 999, 553 050 000 až 553 054 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-26 397/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top