SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 793 330 000 až 793 339 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Uniphone, s.r.o., se sídlem Popradská 12, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 45 979 855.

čj. ČTÚ-22 786/2021-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top