SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 143 326 a 800 276 278 k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného žadateli Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, identifikační číslo 251 35 198.

ČTÚ čj. 47 911/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top