SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 630 630, 800 631 631, 800 632 632, 800 633 633, 800 634 634, 800 635 635, 800 636 636 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 040 84 063.

čj. ČTÚ-14 931/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top