SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 210 022 000 až 210 022 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Galevi s.r.o., se sídlem Plzeňská 1270/101, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO 288 83 586.

čj. ČTÚ-65/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top