SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 222 356 000 až 222 357 999, 391 009 000 až 391 009 999, 561 019 000 až 561 019 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 266 90 471.

čj. ČTÚ-56 759/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top