SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 906 AB1 020, 906 AB2 020 a 906 AB2 030 k poskytování služby s přidanou hodnotou se zvláštním tarifem typu soutěže a hry po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy a obdobné služby žadateli ctms s.r.o., se sídlem Praha, Karlín, Thámova 11, PSČ 180 00, identifikační číslo 271 14 104.

ČTÚ čj. 45 603/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top