SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 881 882 až 800 881 931 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: TWILIO IRELAND LIMITED, se sídlem 25‑28 North Wall Quay, DD1H104 Dublin 1, Ireland.

čj. ČTÚ-31 633/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top