SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 909 AB5 575, 909 AB5 858, 909 AB6 606, 909 AB6 656, 909 AB8 090 a 909 AB9 955 k poskytování služby s přidanou hodnotou se zvláštním tarifem typu – pro dospělé žadateli ctms s.r.o., se sídlem Praha, Karlín, Thámova 11, PSČ 180 00, identifikační číslo 271 14 104.

ČTÚ čj. 45 602/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top