SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 844 170 180, 844 220 320, 844 242 424, 844 700 007 pro přístup ke službám se sdílenými náklady žadateli: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 082 87 627.

čj. ČTÚ-23 167/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top