SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 533 433 000 až 533 433 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Faster CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno, IČO 607 22 266.

čj. ČTÚ-10 048/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top