SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <326 210 000 až 326 219 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli FIBERNET, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí 1321, PSČ 293 01, identifikační číslo 271 96 763.

ČTÚ čj. 44 481/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top