SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 771 770 000 až 771 779 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: ERBIA MOBILE s.r.o., se sídlem Pelhřimovská 302/10, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 246 55 821.

čj. ČTÚ-53 296/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top