SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 111 333, 800 333 000 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Bohemia Direct Marketing a.s., se sídlem Kolbenova 931/40b, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 041 96 511.

čj. ČTÚ-47 681/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top