SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 909 AB0 111, 909 AB0 950, 909 AB0 999, 909 AB7 007, 909 AB8 090 pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou ‑ hlasové služby ‑ zábavné služby pro dospělé žadateli: Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 276 35 007.

čj. ČTÚ-32 228/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top