SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 244 444 000 až 244 444 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: DAKO Group s.r.o., se sídlem Oblouková 943/38, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 290 14 140.

čj. ČTÚ-30 988/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top