SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 481 352 000 až 481 352 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: PAMICO CZECH, s.r.o., se sídlem Sobotecká 565, 511 01 Turnov, IČO 274 88 098.

čj. ČTÚ-22 118/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top