SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 211 100 000 až 211 100 999, 255 500 000 až 255 500 999, 266 600 000 až 266 600 999, 277 700 000 až 277 700 999, 299 900 000 až 299 900 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Spinoco Czech Republic, a.s., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 68 774.

čj. ČTÚ-19 461/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top