SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 725 223, 800 276 468, 800 776 468, 800 287 486, 800 286 729 a 800 886 644 k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného žadateli ctms s.r.o., se sídlem Praha, Karlín, Thámova 11, PSČ 180 00, identifikační číslo 271 14 104.

ČTÚ čj. 42 337/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top