SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 518 120 000 až 518 129 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Net‑Connect s.r.o., se sídlem Velkomoravská 4036/33a, 695 01 Hodonín, IČO 277 35 052.

čj. ČTÚ-924/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top