SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 225 566, 800 300 033, 800 608 608, 800 870 881, 800 870 883, 800 870 885, 800 870 887, 800 915 915 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Spinoco Czech Republic, a.s., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 68 774.

čj. ČTÚ-69 140/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top