SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje,
že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 820 820 820, 820 100 100
a 822 122 122 k poskytování služeb virtuálních volacích karet žadateli Unient Communications, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 714/113, PSČ 158 00, identifikační číslo 630 78 171.

ČTÚ čj. 36 962/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top