SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

800 223 567

800 601 020

800 604 030

800 606 010

800 223 568

800 601 030

800 604 040

800 606 020

800 223 569

800 602 020

800 604 050

800 606 030

800 223 571

800 602 030

800 604 060

800 606 070

800 223 572

800 603 010

800 604 070

800 606 080

800 223 573

800 603 020

800 604 080

800 606 090

800 223 574

800 603 030

800 604 090

800 607 010

800 223 575

800 603 040

800 605 010

800 607 020

800 223 576

800 603 050

800 605 020

800 607 030

800 223 577

800 603 060

800 605 030

800 607 040

800 223 578

800 603 070

800 605 050

800 607 050

800 223 579

800 603 080

800 605 060

800 607 060

800 223 581

800 603 090

800 605 070

800 607 070

800 223 582

800 604 010

800 605 080

 

800 223 583

800 604 020

800 605 090

 

pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 257 88 001.

čj. ČTÚ-50 688/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top