SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 910 040 000 až 910 049 999 pro přístup k účastníkům veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu žadateli: SHCG SK s.r.o., se sídlem Červeňova 1323/14, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, Slovakia, IČO 482 87 806.

čj. ČTÚ-32 637/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top