SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 910 080 000 až 910 089 999 pro přístup k účastníkům veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu žadateli: sipcz.net s.r.o., se sídlem Hlučínská 515/201, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČO 293 94 881.

čj. ČTÚ-6 453/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top