SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 210 010 000 až 210 010 999, 370 070 000 až 370 070 999, 380 080 000 až 380 080 999, 460 060 000 až 460 060 999, 480 080 000 až 480 080 999, 490 090 000 až 490 090 999, 510 010 000 až 510 010 999, 550 050 000 až 550 050 999, 580 080 000 až 580 080 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: TETA s.r.o., se sídlem Klíšská 977/77, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 477 85 781.

čj. ČTÚ-4 572/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top