SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 909 AB0 011, 909 AB0 012 pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou – hlasové služby – zábavné služby pro dospělé žadateli: Renata Háková, s místem podnikání Durasova 26/6, Kvíček, 274 01 Slaný, IČO 066 32 459.

čj. ČTÚ-77 034/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top