SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu

< 224 200 000 až 224 209 999>
< 233 960 000 až 233 969 999>
< 241 460 000 až 241 469 999>
< 271 980 000 až 271 999 999>

s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě žadateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, identifikační číslo 601 93 336.

ČTÚ čj. 42 171/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top