SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <464 600 000 až 464 609 999> a <484 800 000 až 484 809 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli IPEX a.s., se sídlem České Budějovice, Široká 37, PSČ 370 01, identifikační číslo 450 21 295.

ČTÚ čj. 43 209/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top